Privacyverklaring van Forme & Style

Forme & Style hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring heeft als doel u duidelijk en transparant te informeren hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Forme & Style is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u na het lezen van de huidige privacyverklaring vragen heeft over de behandeling van uw persoonlijke gegevens of over uw rechten, nodigen wij u uit ons te contacteren op het volgende adres :

Forme & Style BV

Paul Gilsonlaan 441

B-1620 Drogenbos

Forme & Style verplicht zich er toe om de persoonlijke gegevens van zijn klanten te behandelen, rekening houdend met de wettelijke voorschriften met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens. Het gaat met name, tot 25 mei 2018, over de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé leven in het kader van de behandeling van persoonlijke gegevens, en sinds 25 mei 2018, over de EU reglementering 2016/679 van het Europees Parlement en de reglementering van de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen in het kader van de verwerking van hun persoonlijke gegevens en met betrekking tot de vrije uitwisseling van deze gegevens. Deze reglementering vervangt de directieve 95/46/CE (algemeen reglement over de gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij uw persoonlijk gegevens ?

Forme & Style verzamelt uw persoonlijke gegevens alleen ingeval u zelf contact opneemt met Forme & Style of ingeval u een bestelling plaatst bij Forme & Style.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en behandelen wij ?

Forme & Style verzamelt alleen uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam, postadres, telefoonnummers, emailadres, geboortedatum, betalingsgegevens, …) die noodzakelijk zijn voor de levering, de ondersteuning, de opvolging en de promotie van haar producten en dienstverlening.

Wanneer en waarvoor gebruiken en behandelen wij uw persoonlijke gegevens ?

  • Wanneer de behandeling van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is om u de gevraagde dienst te verlenen (bij voorbeeld, uw emailadres om u een informatie toe te sturen, uw postadres om een artikel te leveren).
  • Wanneer wij wettelijk verplicht worden uw persoonlijke gegevens te gebruiken (bij voorbeeld, uw naam en postadres voor het opstellen van een factuur).

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens ?

  • De gegevens worden uitsluitend gebruikt in functie van de gevraagde dienstverleningen.

Het meedelen van uw persoonlijke gegevens aan derden.

Uw persoonlijke gegevens worden in het kader van commerciële doelstellingen nooit aan derden meegedeeld, tenzij u er expliciet mee instemt.

Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens ?

Wij bewaren uw gegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het leveren van de correcte dienstverlening, of de periode die noodzakelijk is om aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen, of de periode die noodzakelijk is om geschillen op te lossen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier ?

Uw gegevens worden inderdaad op een veilige manier behandeld en bewaard. Om dit te bewerkstelligen, maken wij gebruik van verschillende beveiligde technologieën en maatregelen, zodat uw persoonlijke gegevens op een adequate wijze beschermd worden tegen onrechtmatige toegang door derden, tegen gebruik en verspreiding, of tegen het verlies ervan. Deze technologieën en maatregelen worden regelmatig getest, en indien nodig, bijgestuurd.

Wat kan u met uw persoonlijke gegevens doen ?

U heeft steeds het recht tot de toegang en tot het kopiëren van uw persoonlijke gegevens. Indien deze gegevens niet correct en onvolledig zouden zijn, heeft u het recht om deze gegevens te laten corrigeren en aanvullen. Wij nodigen u hiervoor uit om ons te contacteren via info@forme-style.be.

U heeft het recht om de schrapping van uw persoonlijke gegevens te eisen, indien deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het vervullen van de objectieven waarvoor ze ingezameld of bewerkt werden, indien er geen wettelijk objectief meer bestaat voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, indien u terugkomt op een eerdere toestemming met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens omwille van motieven relevant aan uw persoonlijke situatie, behalve voor de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke en contractuele verplichtingen van Forme & Style.

Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, heeft u ten allen tijde de mogelijkheid om die toestemming in te trekken. Het verwerken van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming blijft geldig.

Klachten

Voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens of met betrekking tot de uitvoering van uw rechten, verzoeken wij u ons rechtstreeks te contacteren op het volgende emailadres : info@forme-style.be.

Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens op een niet correcte manier werden gebruikt of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Wijziging van de privacyverklaring.

Forme & Style kan zijn privacyverklaring wijzigen. De laatste versie van de privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze website.